Užitečné informace - Nabízíme: Dotace na podnikání, Dotace do zemědělství - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Služby » Užitečné informace

Dotační poradenství

kompletní zajištění přípravy projektů

Užitečné informace o dotacích

Dotace na podnikání

 

Podnikání v České republice zaznamenává v souvislosti s ekonomickou krizí útlum. Podniky pozastavovaly investice, jelikož nebyla jasná budoucnost a najely na úsporná opatření. Zastavení rozvoje však může mít pro podniky negativní důsledky, proto v období ekonomické krize byly alokovány značné prostředky z Evropských fondů a státního rozpočtu na dotace pro podnikání.

 

Záběr dotací na podnikání je velmi široký. Finanční zdroje mohou získat velké podniky i malé firmy. Oblastí rozvoje je přitom velké množství. Podnik může získat dotace na rozvoj technologií, produktů, marketingovou činnost na zahraničních veletrzích, či na realizaci úsporných energetických řešeních. Tyto dotace mohou podniky získat z Operačního programu podnikání a inovace. Tento program přitom není jediným zdrojem financí pro podnikatele. Možnost získání dotací nabízí také Program rozvoje venkova, který je zaměřen na menší města a vesnice. Podniky sídlící v obcích do 2000 obyvatel mohou získat dotace na rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, řemesel, či obnovitelných zdrojů energie.

 

Možnost získání dotací mohou využít jak zavedené podniky, tak i fyzické osoby, které chtějí svůj majetek začít využívat pro podnikání. Dotace na podnikání tak mohou v obcích umožnit vznik malých penzionů podporující místní cestovní ruch či si mohou drobní živnostníci z dotací vybavit své dílny a podpořit tak kvalitu své produkce. Hojně podporované jsou v dnešní době dotace na obnovitelné zdroje energie, na zavádění ekologicky šetrných zdrojů energie mohou podnikatelé také získat dotace.

 

Nejvzácnější zdrojem podniku jsou jeho zaměstnanci, podniky musejí investovat nemalé prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. Dotační politika myslí i na tuto oblast. Podniky tak mohou získat dotace i na rozvoj lidského kapitálu ve své firmě. Dotace pro podniky mohou posloužit na realizaci seminářů a výukových programů pro zaměstnance v nesčetných oblastech – manažerské dovednosti, technologické znalosti či zdokonalování v jazycích ad. Dotace na podnikové vzdělávací aktivity poskytuje Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Dotace do zemědělství

 

Zemědělství je velice specifický obor, který sebou nese značná rizika, jež nelze přímo ovlivnit. Z tohoto důvodu je státní politika nastavena tak, aby měli zemědělci značné množství příležitostí na získání dotací do svého zemědělského podnikání.

 

Oblasti týkající se zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova jsou financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Garantem dotací do zemědělství je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem.

 

Program rozvoje venkova alokuje finanční prostředky z evropské unie do tří os. Tyto osy se dále dělí na opatření, v rámci kterých mohou zemědělci či jiné subjekty získat dotace.

 

OSA I

 

Opatření „Modernizace zemědělských podniků“ je určeno pro zemědělské podniky, které chtějí investovat do modernizace staveb a technologií. Dotace do lesního hospodářství poskytuje také opatření „Investice do lesů“. Obce, či soukromí lesní hospodáři žádající v tomto opatření si mohou za přispění dotací nakoupit lesnickou techniku, technologické vybavení provozoven, či rekonstruovat nebo vystavět lesní cestu. Třetím a posledním opatřením první osy programu je „Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům“. Zemědělci, jež produkují výrobky mohou investovat do modernizace technologického vybavení, či do vývoje nových výrobků.

 

OSA II

 

Další dotace do zemědělství a lesního hospodářství poskytuje i druhá osa Programu rozvoje venkova. Nejvíce využitelnou oblastí pro obce či jiné subjekty hospodařících v lese je podopatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření. Dotace mohou tyto subjekty získat na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod, způsobených přírodními kalamitami a požáry. Podpora je poskytována na ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod a dále jsou dotace poskytovány na rekonstrukci poškozených lesních porostů po kalamitách.

 

OSA III

 

Velmi zajímavou oblastí, kde mohou zemědělci získat dotace na svou činnost je opatření „Diverzifikace činností nezemědělské povahy“. Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit směřujících k diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu. Další možností diverzifikace činnosti poskytuje zemědělcům možnost získat dotace na rozvoj cestovního ruchu. Zemědělští podnikatelé mohou vybudovat ubytovací či stravovací zařízení, což je vynikající způsob využití staveb v majetku zemědělců, které bývají často prázdné a nevyužité.

 

Bližší informace o možnostech získání dotací na podnikání je možné získat prostřednictvím pracovníků Hranické rozvojové agentury, kteří vždy rádi poradí s možnostmi financování podnikatelských záměrů prostřednictvím dotačních příležitostí.


Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS